Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Koja prava i slobode se moraju štititi i za vrijeme Covida-19?
2. Koja prava i slobode se mogu a koja ne mogu ograničiti?
3. Kako urediti radne odnose za vrijeme Covida-19?
4. Koje su obveze poslodavca za vrijeme trajanja Covida-19?
5. Obveze radnika prilikom sklapanja ugovora o radu?
6. Kako urediti rad od kuće?
7. Kako osigurati uvjete rada i rad na siguran način?
8. Kako voditi evidenciju radnog vremena za vrijeme rada od kuće?
9. Kako postupiti u slučaju određivanja samoizolacije?
10. Naknada plaće za vrijeme samoizolacije s primjerom izračuna

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mr. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.