Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Porez na dobit – obveza za 2019. i predujmovi za 2020.
  • Novi rokovi dospijeća razlike za uplatu i razlike za povrat poreza za 2019.
  • Specifičnosti kod utvrđivanja predujmova poreza na dobit za 2020.
  • Zahtjev za smanjenje predujmova poreza na dobit
  • Utvrđivanje predujmova ako je iskazan porezni gubitak
  • Poslovanje sa sezonskim obilježjem
  • Prestanak poslovanja, stečaj i likvidacija
  • Predujmovi kod novih poreznih obveznika
 2. Korištenje poreznih mjera zbog smanjenja poduzetničke aktivnosti
  • Obročna otplata odgođenih poreznih obveza
  • Korištenje mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
 3. Najavljene izmjene u oporezivanju dobiti
  • Smanjenje porezne stope za male i srednje poduzetnike
  • Porez na dobit po odbitku - smanjenje stope za isplatu dividendi

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.