Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Isplata plaća po sudskoj presudi
 • Osnov za isplatu plaća za protekla porezna razdoblja
 • Utuženje plaće u bruto ili u neto iznosu
 • Primjena čl. 433.a Zakona o parničnom postupku
 • Način isplate plaća (dobrovoljno ili prisilnim putem)
 • Korištenje osobnog odbitka
 • Obračun doprinosa ''iz'' i ''na'' plaću
 • Obračun poreza na dohodak
 • Obračun zateznih kamata za doprinose i porez na dohodak
 • Obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
 • Isplata plaće i izvješćivanje na Obrascu JOPPD na primjerima
 1. Isplata plaća za protekla porezna razdoblja bez sudske presude
 • Pravila za obračun doprinosa i poreza na dohodak
 • Korištenje osobnog odbitka
 • Isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na Obrascu JOPPD na primjerima

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.