Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

 

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ove savjetnice putem maila.

Program webinara:

 1. Mjere HZZ-a: potpore za očuvanje radnih mjesta
  • poslodavci koji ostvaruju pravo na potporu
  • za koje se radnike može ostvariti potpora?
  • slučajevi kada se ne može ostvariti potpora
  • mora li se isplatiti primljena potpora radniku?
  • zahtjev i potrebna dokumentacija
  • nova aplikacija HZZ-a
  • može li poslodavac koji ostvaruje potporu isplaćivati neoporezive primitke?
 2. Oslobođenje od plaćanja doprinosa na sufinancirane neto plaće
  • tko može ostvariti oslobođenje od plaćanja doprinosa?
  • mora li se i kome podnijeti zahtjev?
  • na koji se način provodi oslobođenje?
  • primjeri obračuna plaće (u iznosu minimalne plaće i veće) za ožujak i travanj i obračun poreza i doprinosa
  • sastavljanje JOPPD obrasca
 3. Oslobođenje od poreznih obveza
  • porezne obveze za koje je propisano oslobođenje
  • propisani uvjeti za oslobođenje ovisno o iznosu vrijednosti isporuke dobara i usluga
  • primjeri obračuna plaće za ožujak i travanj (svibanj) i obračun poreza i doprinosa
  • sastavljanje JOPPD obrasca
 4. Plaće mobiliziranih radnika
  • visina naknade plaće na koju ima pravo
  • na čiji se teret naknada isplaćuje?
  • dokumentacija koja se podnosi
 5. Neplaćeni dopust i primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
  • uvjeti za neplaćeni dopust
  • koje su obveze poslodavca?
  • obračun poreza i doprinosa u slučaju kada poslodavac ne odjavi radnika
  • odjava radnika s obveznih osiguranja
  • najniža osnovica za obračun doprinosa i utvrđivanje razmjernog dijela osnovice
  • neplaćeni dopust dio mjeseca i primjena najniže osnovice za obračun doprinosa
  • primjeri obračuna najniže osnovice i sastavljanje JOPPD obrasca

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica i glavna urednica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u.