Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Oblici poslovnih spajanja

2. Pravni aspekt poslovnih spajanja

 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.

3. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI

4. Primjena metode stjecanja

 • određivanje stjecatelja i datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečene imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa i dr.

5. Računovodstvo goodwilla

 • inicijalno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill/povoljna kupnja
 • naknadno mjerenje
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla
 • zadaci za vježbu i dr.

6. Pripremne radnje u računovodstvu

 • obveza popisa
 • sastavljanje financijskih izvještaja i dr.

7. Primjeri poslovnih spajanja

 • pripajanje kapitalno povezanih društava
 • pripajanje kapitalno nepovezanih društava
 • obrnuto stjecanje
 • spajanje društava i dr.

8. Porezni aspekt poslovnih spajanja

 • porez na dobit
 • porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina i dr.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.