Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

 1. Prodaja novoizgrađenih građevina prije prvog nastanjenja/korištenja
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama kod prodavatelja i kupca
  • dokazivanje prvog nastanjenje/korištenja građevine
  • isporuke rekonstruiranih i nedovršenih građevina
 2. Prodaja građevina u razdoblju do dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama prodavatelja i kupca
 3. Prodaja građevina nakon proteka dvije (2) godine od prvog nastanjenja/korištenja
  • primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a
  • oporezivanje porezom na promet nekretnina
  • obveza ispravka pretporeza
  • mogućnost odabira opcije za oporezivanje PDV-om (primjena prijenosa porezne obveze)
  • knjiženja u poslovnim knjigama prodavatelja i kupca
  • evidentiranje u poreznim knjigama i prijavama prodavatelja i kupca
 4. Prodaja zemljišta
  • definiranje građevinskog i negrađevinskog zemljišta u poreznom smislu
  • evidentiranje prodaje građevinskog zemljišta u poslovnim i poreznim knjigama kupca i prodavatelja
  • evidentiranje prodaje negrađevinskih zemljišta u poslovnim i poreznim knjigama kupca i prodavatelja
  • mogućnost odabira opcije za oporezivanje PDV-om (primjena prijenosa porezne obveze)
 5. Ispravak pretporeza kod prodaje nekretnina
  • što se smatra promjenom uvjeta mjerodavnih za oporezivanje temeljem koje dolazi do obveze ispravka pretporeza?
  • ispravak pretporeza kod prodaje nekretnine uz oslobođenje od plaćanja PDV-a - evidentiranje u poslovnim i poreznim knjigama (prijavama)
  • ispravak pretporeza kod prodaje nekretnine uz prijenos porezne obveze - evidentiranje u poslovnim i poreznim knjigama (prijavama)

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.