Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Porez po odbitku od 1.1.2021.
  • naknade koje podliježu porezu po odbitku
  • isplata dividendi i udjela u dobiti 1.1.2021.
  • dividende i udjeli u dobiti isplaćene između matičnih i povezanih društava u EU
  • isplata naknade za nastupe inozemnih izvođača od 1.1.2021.
  • oporezivanja kamata porezom po odbitku
  • naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva
  • usluge oporezive porezom po odbitku
  • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 2. Aktualnosti u oporezivanju dobiti u 2021.
  • izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
  • porezno (ne)priznati rashodi od 2021. godine
  • cijene i ugovorni odnosi između povezanih osoba
  • usklađenje cijena između povezanih osoba
  • kontrolirana inozemna društava i Obrazac PD-KID
  • međunarodno oporezivanje - pravila protiv izbjegavanja poreza

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.