Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. PDV obrazac

 • Podnošenje PDV obrazaca za razdoblja oporezivanja
 • Iskazivanje podataka na propisanim pozicijama u PDV obrascu
 • Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se (ne)iskazuje u PDV obrascu?
 • Tuzemni prijenos porezne obveze - iskazivanje kod isporučitelja i primatelja
 • Pretporez – puni odbitak i pro rata
 • PDV pri uvozu – novčano ili obračunsko podmirenje
 • Naknadni popusti – kako ih iskazati?
 • Računi iz prethodnih razdoblja – kako ih uključiti?
 • Iskazivanje podataka u PDV obrascu kod naplaćenih naknada
 • Što se iskazuje pod ostalim podacima (VIII.) u PDV obrascu?
 • Kako podnose PDV prijave osobe registrirane za potrebe PDV-a
 • Primjeri poslovnih događaja koji se prikazuju u PDV prijavi

2. Zbirna prijava i Prijava za stjecanje dobara i usluga iz EU-a

 • Koje transakcije se iskazuju u ZP obrascu?
 • Usklađivanje ZP obrasca i PDV obrasca
 • PDV-S obrazac i obračun PDV-a na stjecanje
 • Naknadno odobreni popusti u EU transakcijama

3. Obvezne evidencije prema Pravilniku o PDV-u

 • PDV evidencije propisane Pravilnikom o PDV-u
 • Obvezne evidencije koje sastavlja sam porezni obveznik

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.