Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

  1. Tko se smatra poreznim obveznikom za primljene ino-usluge?
  2. Dokazivanje poreznog statusa tuzemnog primatelja usluge i obveza registriranja za potrebe PDV-a (PDV identifikacijski broj)
  3. Kada primljena usluga iz inozemstva podliježe oporezivanju u RH (primjena temeljnog načela utvrđivanja mjesta obavljanja usluga i izuzeci od primjene temeljnog načela)?
  4. Nastanak oporezivog događaja i obveza obračuna (plaćanja) PDV-a kod primljenih usluga iz inozemstva
  5. Ostvarivanje prava na odbitak pretporeza kod primljenih usluga iz inozemstva
  6. Obvezne PDV knjige i prijave (Posebne evidencije za usluge primljene iz inozemstva, Obrazac PDV, Obrazac PDV-S)
  7. Praktični primjeri evidentiranja primljenih usluga iz inozemstva

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.