Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.7.2021.
  • Primjena novih odredbi kod e-trgovine od 1.7.2021.
  • Uvođenje novih posebnih postupaka oporezivanja od 1.7.2021.
  • Primjena OSS (One Stop Shop) sustava
  • Nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
  • Što obuhvaća IOSS (Import One Stop Shop)?
  • Oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici
  • Ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
  • Poseban postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu
  • Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u – novi obrasci u 2021.
  • Primjeri poslovnih događaja prema novim posebnim postupcima
 2. Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om u 2021.
  • Izmjene propisa o PDV-u u 2021.
  • Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu
  • Plaćanje PDV-a prema naplaćenim naknadama
  • Brexit - transakcije sa poduzetnicima iz UK i Sjeverne Irske
  • Primjena oslobođenja iz čl. 39. Zakona o PDV-u
  • PDV kod donacija u 2021.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.