Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Stjecanje dobara unutar EU
 • Što je stjecanje dobara i kada nastaje oporezivo stjecanje dobara u tuzemstvu?
 • Tko su tzv. „posebni stjecatelji“?
 • Što je prag stjecanja i kako se računa?
 • Koja stjecanja dobara unutar EU su oslobođena od PDV-a?
 • Kada nastaje obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Što je to „Pisana izjava stjecatelja“ i u kojim slučajevima i kada se mora dostaviti isporučitelju iz druge države članice EU?
 • Kako se knjiži stjecanje dobara unutar EU i kako se evidentira u poreznim knjigama i prijavama?
 • Na koji način se oporezuje usluga prijevoza kod stjecanja dobara unutar EU?
 1. Trostrani poslovi
 • Što su trostrani poslovi?
 • Gdje se utvrđuje mjesto stjecanja dobara kod trostranih poslova?
 • Tko primjenjuje koje oslobođenje kod trostranih poslova?
 • Tko i gdje obračunava PDV kod trostranih poslova?
 • Kako se knjiže trostrani poslovi i kako se evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 1. Oporezivanje isporuka u nizu na području EU od 1.1.2020.
 • Kako se utvrđuje mjesto isporuke te kako se oporezuju isporuke u nizu od 1.1.2020. prema novom čl. 13.a Zakona o PDV-u i novom čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ?
 • Kako se isporuke u nizu od 1.1.2020. evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 • Kako nova pravila od 1.1.2020. utječu na trostrane poslove?

Predavač: TEB-ovi viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.