Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

1. Proračunski korisnici – ulazak u sustav PDV-a tijekom godine (novi P-PDV obrazac)

2. Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?

3. Iskazivanje podataka u PDV obrascu na propisanim pozicijama

4. Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se iskazuje u PDV obrascu?

5. Korištenje pretporeza – privremeni % za 2020. godinu

6. Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?

7. Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika

8. Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge

9. Plaćanje PDV-a sukladno novim mjerama – što je novo?

10.Knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema obavljenim isporukama

11. Računi na kojima se knjiže obveze i potraživanja za PDV

12. Primjeri knjiženja ▪ isporuka (izlaznih računa) ▪ nabave (ulaznih računa) ▪ primljenih i danih predujmova ▪ obveza i potraživanja za PDV iz obrasca PDV ▪ ispravaka pretporeza ▪ ispravka i otpisa potraživanja u kojima je sadržan PDV ▪ kod poslovanja preko jedinstvenog računa lokalne riznice

13. Upute za knjiženja PDV-a kod obveznika PDV-a upisanih u Registar obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim isporukama

14. Knjiženja PDV-a kod proračuna/korisnika koji su registrirani za potrebe PDV-a (obveznici poreza na stjecanje dobara i primljene usluge) - primjer

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić i Nikolina Bičanić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.