Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Proračunski korisnici – obvezni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
2. Mogućnost izlaska iz sustava s 31.12.2020.
3. Kada se proračunski korisnici moraju registrirati za potrebe PDV-a?
4. Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se iskazuje u PDV obrascu?
5. Korištenje pretporeza – utvrđivanje konačnog % za 2020. godinu
6. Kada se radi ispravak pretporeza?
7. Stjecanje dobara kod proračunskih korisnika – kada nastaje obveza PDV-a?
8. Prijenos porezne obveze – usluge primljene od ino-poduzetnika
9. Prijenos porezne obveze u tuzemstvu – primljene građevinske usluge
10. Godišnje usklađenje PDV-a za 2020.
11. Sastavljanje PDV obrasca za 12./2020.
12. Porezna reforma - izmjene Zakona o PDV-u od 1.1.2021.
13. Knjiženja PDV-a u proračunskom računovodstvu:
      - Knjiženje isporuka
      - Knjiženje nabave – usluga, nefinancijske imovine
      - Plaćenih i primljenih predujmova
      - Financijskog i operativnog leasinga
      - Obveza i potraživanja iz obrasca PDV
      - Ispravka odbitka pretporeza (kod ulaska/izlaska u sustav PDV-a, primjene %)
      - Kod otpisa potraživanja
      - Knjiženja PDV-a kod poslovanja preko jedinstvenog računa riznice JLP(R)S-a i dr.

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. ogledne primjere odluka i izvještaja o obavljenom popisu dostupni u word formatu (primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa, primjeri izgleda popisnih lista (za popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine), primjer izvještaja o obavljenom popisu, primjer odluke o rezultatima popisa, primjer naputka i plana popisa)

4. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.