Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Isporuke dobara i obavljanje usluga kao predmet oporezivanja PDV-om
  • Isporuke dobara i obavljanje usluga uz naknadu
  • Ugovorena naknada vs. tržišna vrijednost – što se primjenjuje?
  • Isporuke osobama u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza
  • Što sve ulazi u osnovicu za obračun PDV-a?
 2. Isporuke bez naknade
  • Isporuke bez naknade u poslovne svrhe
  • Izuzimanje dobara/usluga za privatne potrebe
  • Manjkovi dobara
  • Obračun PDV-a kod prestanka obavljanja djelatnosti
 3. Isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade kod proračunskih korisnika
  • Davanje na korištenje poslovnih prostora bez naknade ili za 1 kn
  • Fakturiranje zakupa poslovnih prostora uslijed posebnih okolnosti

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.