Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Što je elektronička komunikacija
 2. Koju ulogu imaju pravne osobe i obveza njihova uključenja - mogućnost gubitka parnice ako se ne uključe u e-Komunikaciju, mogućnost nastanka velike štete - presuda zbog ogluhe
 3. Što je potrebno za korištenje e-Komunikacije
 4. Koji su tehnički preduvjeti za uslugu e-Komunikacije
 5. Tko izdaje vjerodajnice i potpisne certifikate i čemu služe 
 6. Tko sve može komunicirati sa sudovima
 7. Kako slati podneske i sudske pismene
 8. Koja je uloga odvjetnika
 9. Tko je opunomoćenik 
 10. Kako dodati opunomoćenika
 11. Kako se prijaviti u sustav e-Komunikacije
 12. Plaćanje ili neplaćanje pristojbi
 13. Zaprimanje informacija sa suda
 14. Uvid u e-predmet

Predavači: 

 1. Kristian Turkalj, državni tajnik Ministarstva pravosuđa
 2. Valentin Jakovac, odvjetnik

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.