Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

 1. Porezi i doprinosi za plaće u 2022.
 2. Minimalna plaća za 2022.
  • novi iznos minimalne plaće
  • izmjene Zakona o minimalnoj plaći
 3. Plaće članova uprave/direktora i likvidatora
  • nova osnovica za članove uprave za 2022.
  • razlike po godišnjoj osnovici za 2021.
 4. Nove osnovice za obračun doprinosa za 2022.
  • novi iznos najniže i najviše mjesečne osnovice
  • novi iznos najviše godišnje osnovice
 5. Nova osnovica poduzetničke plaće za 2022.
 6. Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 7. Troškovi testiranja radnika na COVID 19
 8. Uzdržavane osobe za 2021. godinu

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica: Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.