Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Primjena najniže mjesečne osnovice za radnike
  • Što je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa?
  • Kada treba platiti doprinose na najnižu mjesečnu osnovicu?
  • Utvrđivanje razmjernog djela najniže osnovice
  • Neplaćeni dopust radnika
  • Neopravdani izostanci radnika
  • Obračunata plaća/naknada niža od najniže osnovice
  • Kada treba platiti doprinose za neradne dane?
  • Izvješćivanje na JOPPD obrascu
 2. Primjena najviše mjesečne osnovice
  • Najviša mjesečna osnovica – pojam, način utvrđivanja i iznos
  • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša mjesečna osnovica?
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate plaće u novcu
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate plaće u naravi
  • Primjena najviše mjesečne osnovice kod isplate ostalih primitaka
  • Da li se najviša mjesečna osnovica može primijeniti kod utvrđivanja dodatnih doprinosa za beneficirani radni staž?
  • Izvješćivanje u Obrascu JOPPD o najvišoj mjesečnoj osnovici
 3. Primjena najviše godišnje osnovice
  • Najviša godišnja osnovica – pojam, način utvrđivanja i iznos
  • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša godišnja osnovica?
  • Primjena najviše godišnje osnovice kod isplate plaće
  • Primjena najviše godišnje osnovice kod isplate ostalih primitaka
  • Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice
  • Postupak godišnjeg obračuna

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl.oec. i  Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.