Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  1. Primjena novih poreznih stopa pri obračunu i isplati plaća
  2. Novi iznos minimalne plaće za 2021.
  3. Plaće članova uprave/direktora i likvidatora u 2021.
  4. Novi iznos najniže i najviše mjesečne i godišnje osnovice za doprinose
  5. Neopravdani izostanci s posla
  6. Novi iznos poduzetničke plaće
  7. Oslobođenja od doprinosa na plaću
  8. Troškovi testiranja na COVID 19 i cijepljenja
  9. Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
  10. Novosti u obračunu drugog dohotka (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.)

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Jasminka Rakijašić, dipl.oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.