Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Na koga se odnose nove mjere (potpore)

2. Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

 • Skraćeno radno vrijeme na 70% mjesečnog fonda sati
 • Novi iznos neto naknade po radniku (potpore)
 • Dokazivanje pada prihoda/primitaka za svaki mjesec
 • Osiguravanje dokaza o padu ukupnog mjesečnog fonda sati
 • Kriteriji za dodjelu
 • Poslodavci kojima se može dodijeliti potpora
 • Rokovi za prijavu
 • Razlozi zbog kojih se mora vratiti primljena potpora

3. Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za listopad – prosinac

 • Poslodavci koji mogu koristiti mjeru
 • Za koje radnike se ne može koristiti potpora?
 • Postotak pada prihoda određuje iznos potpore radniku
 • Kada se mora vratiti primljena potpora?
 • Pad zaposlenosti uzrokovan poslovno uvjetovanim otkazima i povrat potpore
 • Dokazivanje pada prihoda/primitaka Obrascima PDV ili tablicom (mogućnost izbora)
 • Rokovi za prijavu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.