Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenicu dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem elektroničke pošte ili telefona.

Program webinara:

1. Novi Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije (GFI za potrebe statistike, godišnje izvješće, nefinancijsko izvješće i dr.)

2. Potpore za očuvanje radnih mjesta – COVID 19

 • koji obveznici mogu ostvariti pravo na potporu od HZZ-a?
 • uvjeti koji moraju biti zadovoljeni za ostvarivanje potpore i moraju li biti kumulativno ispunjeni
 • od kada se isplaćuju novi iznosi potpore?
 • propisani Zahtjev i dokumentacija

3. Oslobođenja/odgoda plaćanja poreza na dohodak i doprinosa prema OPZ-u i Pravilniku

 • koje obveze poslodavci ne moraju plaćati?
 • koji su poslodavci oslobođeni plaćanja doprinosa, a koji imaju pravo odgode plaćanja
 • postotak pada prihoda kao kriterij za oslobođenje/odgodu davanja
 • Obrazac JOPPD u slučaju primanja potpore od HZZ-a
 • kako popuniti JOPPD kada obveznik prima potporu od HZZ-a i ima oslobođenje/odgodu od plaćanja poreza i doprinosa

4. Ostale izmjene zakonskih propisa uz obustavu/odgodu plaćanja određenih davanja

 • naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
 • članarine HGK i HOK-a
 • spomenička renta
 • stalni sezonac

5. Troškovi prijevoza u posebnim okolnostima

6. Nove mjere za podmirenje poreza na dobit i PDV-a prema OPZ-u i Pravilniku

 • Koje obveze kod poreza na dobit i PDV-a mogu biti obuhvaćene novim mjerama?
 • Tko ima pravo na odgodu plaćanja poreza na dobit i PDV-a?
 • Tko može biti oslobođen plaćanja poreza na dobit?
 • Podnošenje zahtjeva za korištenje novih mjera kod plaćanja poreza na dobit
 • Podmirenje obveze poreza na dobit u posebnim okolnostima
 • Smanjenje predujmova poreza na dobit
 • Plaćanja PDV-a u posebnim okolnostima po PDV prijavama
 • Plaćanja PDV-a pri uvozu i na donacije
 • Obročna otplata odgođenih poreznih obveza – kada se može zatražiti?
 • Naknadno postupanje poreznog tijela prema podnositelju zahtjeva

7. Radni odnosi u uvjetima pandemije

 • Evidentiranje radnog vremena
 • Korištenje dopusta i odmora (plaćeni/neplaćeni dopust, godišnji odmori, stanka i dr.)
 • Dopušteni načini smanjenja plaće radnicima
 • Naknada plaće u uvjetima obustave rada i smanjenog opsega poslovanja
 • Pravila otkazivanja ugovora o radu
 • Odluke i akti poslodavaca, dodaci (aneksi) ugovora i dr.

8. Privremena nesposobnost za rad

 • tko određuje privremenu nesposobnost u slučaju oboljenja od koronavirusa
 • kada se oboljenje od korona virusa priznaje kao profesionalna bolest
 • prava osiguranih osoba za vrijeme privremene nesposobnosti
 • pravo na naknadu plaće
 • način utvrđivanja osnovice za naknadu plaće na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja
 • naknada plaće koja pripada u slučaju izolacije zbog korona virusa
 • primjer izračuna naknade plaće u slučaju izolacije
 • primjer izračuna naknade plaće u slučaju profesionalne bolesti zbog korona virusa

9. Provođenje ovrhe na plaći i obveze poslodavca

 • sredstva izuzeta od ovrhe
 • kako provodimo ovrhu na plaći ovisno o njezinom iznosu
 • račun na koji isplaćujemo zaštićeni odnosno ne zaštićeni iznos plaće
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima

Materijal za webinar: Prezentacije predavačica dostavljaju se svim polaznicima TEB-ovog webinara na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u.