Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenicu dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ove savjetnice putem maila.

Program webinara:

1. JOPPD – ispravci i dopune

 • načini ispravka  JOPPD-a
 • kada i kako se radi dopuna JOPPD-a
 • više ispravaka i dopuna izvornog obrasca
 • primjeri ispravka i dopune JOPPD-a

2. Novi neoporezivi primici

 • premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
 • troškovi prehrane, smještaja, nagrade
 • primici radnika u nepunom radnom vremenu i zaposlenih umirovljenika
 • novi rokovi za podnošenje JOPPD-a za neke primitke
 • premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje

3. Isplata dividende i udjela u dobiti

 • oporezivanje isplata dividendi i udjela u dobiti
 • neoporezive isplate
 • isplata predujmova dividendi i udjela u dobiti
 • isplate nerezidentima               

4. Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa

 • kada se primjenjuje
 • način utvrđivanja razmjernog dijela osnovice
 • primjeri i popunjavanje JOPPD obrasca: bolovanje - naknada niža od najniže osnovice; neplaćeni dopust i neopravdani izostanak

5. Rad umirovljenika bez obustave mirovine

 • tko i koliko se može raditi
 • sklapanje aneksa/ugovora o radu
 • prijava na mirovinsko osiguranje
 • način obračuna plaće, primjene osobnog odbitka i iskazivanje u JOPPD
 • umirovljenici kao članovi uprave
 • ostali slučajevi kada im se ne obustavlja mirovina (ugovor o djelu, domaća radinost, djelatnost poljoprivrede i šumarstva)

6. Oslobođenja od doprinosa na plaću

 • prvo zapošljavanje: uvjeti i razdoblje oslobođenja, iskazivanje u JOPPD
 • mlade osobe: propisani uvjeti; raskid radnog odnosa i zapošljavanje kod novog poslodavca; oslobođenje/umanjenje poreza na dohodak; kako popuniti JOPPD
 • oslobođenje prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i JOPPD
 • isplata ostalih primitaka
 • kako se koristi oslobođenje kod spajanja, pripajanja i drugih oblika reorganizacije

7. Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom i isplata plaće

 • tko može a tko ne može dobiti potporu
 • uvjeti koji moraju biti zadovoljeni
 • iznos i trajanje subvencije
 • dokumentacija i dokazi
 • obrtnici i potpore
 • obračun plaće za vrijeme primanja potpore
 • obračun plaće za vrijeme samoizolacije
 • smanjenje plaće?

8. Odgoda/obročna otplata poreza i doprinosa

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr.sc. Mirjana Paić Ćirić i Jasminka Rakijašić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije predavačica dostavljaju se svim polaznicima TEB-ovog webinara na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

 1. gledanje (i slušanje) webinara
 2. preslike slajdova u PDF-u
 3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavačica u PDF-u.