Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2020. godinu
 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Okružnica)
 • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
 • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti
 1. Druge računovodstvene aktualnosti
 • Napomene o prelasku na jednostavno knjigovodstvo i “ostanak“ na dvojnom
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
 • Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog uvida
 1. Obračun plaća i ostale novosti u dohotku od 1.1.2021.
 • Obračun i isplata plaća od 1.1.2021.
  • primjena novih poreznih stopa
  • novi iznos minimalne plaće za 2021.
 • Nova najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose
 • Novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 • Novosti kod drugog dohotka u 2021. (ugovor o djelu, autorske naknade i dr.)
 • Ostale izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak
  • niže stope za dohodak od imovine
  • novosti kod dohotka od najma/zakupa
  • isplate kod odricanja od primitka
  • trošak cijepljenja od 1.1.2021. i dr.
 1. Prijava poreza na dobit za 2020. i novine od 1.1.2021.
 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Sastavljanje novog obrasca PD za 2020.
 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Povećanje porezne osnovice (porezno nepriznata amortizacija, troškovi sredstava za osobni prijevoz, reprezentacija, ispravak vrijednosti i otpis potraživanja, manjkovi, kamate i druga povećanja porezne osnovice)
 • Smanjenje porezne osnovice (naplaćena otpisana potraživanja, neoporezivi prihodi, troškovi obrazovanja i izobrazbe, potpore za očuvanje radnih mjesta i dr.)
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2021.
 • Primjena novih stopa poreza na dobit i poreza po odbitku od 1.1.2021.
 1. Oporezivanje PDV-om u 2021.
 • Obveza upisa neprofitnih organizacija u registar obveznika PDV-a i registriranje za potrebe PDV-a
 • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza i druge specifičnosti
 • Postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u 2021. (novi prag)

Predavači: TEB-ove više savjetnice: Nikolina Bičanić, mr. oec., Jasminka Rakijašić dipl. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.