Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program praktikuma:  

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Što podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na promet nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora:
  • kupoprodaja, darovanje, zamjena,
  • razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba,
  • ugovor o ortaštvu, ugovor o pravu građenja,
  • unos nekretnine u kapital društva
 • Što u slučaju raskida ugovora?
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina Poreznoj upravi

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

 • Isporuke nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Obavljanje usluga na nekretninama
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Ispravak pretporeza kod nekretnina
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

 • Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina
 • Nekretnine klasificirane kao DMI (HSFI 6/MRS 16)
 • Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40) i otuđenja
 • Računovodstveni i porezni aspekt ulaganja u nekretnine u najmu
 • Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: Irena Slovinac, dipl. oec., i mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.