Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program praktikuma:

1. Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu

 • Početno priznavanje dugotrajne materijalne imovine
 • Priznavanje naknadnih ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu
 • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se ne kapitaliziraju (ne povećavaju vrijednost imovine)
 • Naknadna ulaganja u vlastitu dugotrajnu materijalnu imovinu koja se kapitaliziraju (povećavaju vrijednost imovine)
 • Zamjena značajnih dijelova dugotrajne materijalne imovine
 • Veliki (redovni) inspekcijski pregledi dugotrajne materijalne imovine

2. Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu

 • Određena prava i obveze kod zakupa poslovnog prostora
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca
 • Oporezivanje PDV-om kod ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupodavca (prevaljuju se na zakupodavca)
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju na teret zakupnika
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao nematerijalna imovina
 • Ulaganja u tuđu imovinu u zakupu koja se evidentiraju kao dugotrajna materijalna imovina
 • Amortizacija ulaganja u poslovni prostor u zakupu
 • Računovodstveni i porezni tretman prestanka ugovora o zakupu za poslovni prostor u kojem je obavljeno ulaganje zakupnika

Predavač: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.