Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

 1. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • tko ostvaruje pravo na isplatu naknade?
 • utvrđivanje osnovice za obračun naknade i visine naknade
 • koji se porezi i doprinosi obračunavaju i plaćaju?
 • iskazivanje u JOPPD obrascu
 • način isplate
 1. Prigodne nagrade i dar u naravi
 • postoji li obveza isplate prigodnih nagrada?
 • neoporezivi iznosi nagrada (regres, božićnica) i njihovo iskazivanje u JOPPD
 • rad kod više poslodavaca i mogućnost isplate neoporezivih iznosa
 • isplata nagrada ovisno o radnom vremenu radnika
 • isplata nagrada nakon prestanka radnoga odnosa
 • isplata radnicima koji rade nepuno radno vrijeme/u dopunskom radu

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.