Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti
 • Pravo na naknadu plaće
  • kome pripada pravo na naknadu plaće,
  • slučajevi za koje se ostvaruje pravo na naknadu plaće
  • uvjeti za ostvarivanja prava na naknadu plaće,
  • tko utvrđuje pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti  i drugih okolnosti iz čl. 39. Zakona,
  • indikacije za utvrđivanje privremene nesposobnosti za rad.
 • Visina naknade i dokumentacija
  • osnovica i visina za naknadu plaće,
  • naknada plaće na teret sredstava poslodavca,
  • naknada plaće na teret sredstava HZZO-a,
  • naknada plaće u posebnim slučajevima (prestanka radnog odnosa)
  • slučajevi za koje naknadu plaće isplaćuje HZZO,
  • dokumentacija za isplatu,
  • primjeri izračuna naknade plaće.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.