Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

  1. Knjiženje plaća i potpora u 2020. za očuvanje radnih mjesta u određenim djelatnostima te potpore za skraćivanje radnog vremena i potpore za mikro poduzetnike
  • obveze za plaće, doprinose i poreze pri korištenju mjera za plaćanje poreza
  • trošak plaća kada je plaća jednaka/veća od iznosa sufinancirane plaće
  • knjiženje potpore i doprinosa za sufinancirane neto plaće koje podmiruje HZZ/otpisuje Porezna uprava
  • doprinosi i porezi za koje je odobrena odgoda
  • otpis doprinosa i poreza za koje je ostvareno oslobođenje od plaćanja
  1. Evidentiranje PDV-a u slučaju korištenja mjera za plaćanje poreza
  • knjiženje odgode PDV-a
  • obročna otplata
  • evidentiranje PDV-a pri uvozu kod obračunskog plaćanja

Predavačica: TEB-ova savjetnica: Irena Slovinac

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.