Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

II. DAN (petak, 26.2.2021.) - IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2021.

1. Izmjene propisa o porezu na dobit od 1.1.2021.
 - izmjene i dopune Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 - nove porezne stope za male i srednje poduzetnike
 - porez na dobit po odbitku (stope za isplatu dividendi i nastupe inozemnih izvođača)
 - porezni tretman prihoda od potpora za ublažavanje posljedica pandemije i potresa
 - porezno priznati otpisi kod kreditnih institucija
 - usklađenje transfernih cijena – kompenzacijsko usklađenje
 - primjena pravila vezenih uz neautentične aranžmane
 - druge aktualnosti kod oporezivanja dobiti u 2021.

2. Obračun PDV-a prema izmijenjenim propisima od 1.1.2021.
 - izmjene Zakona o PDV-u
 - povećanje praga za kod oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 - proširenje mogućnosti primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
 - primjena novih odredbi kod e-trgovine od 1.7.2021.
 - nova pravila kod prodaje dobara na daljinu unutar EU-a
 - oporezivanje usluga obavljenih osobama koje nisu porezni obveznici
 - primjena novih posebnih postupaka oporezivanja
 - ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti
 - izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u – novi obrasci
 - ostale aktualnosti kod PDV-a u 2021.

3. Primjena izmijenjenih propisa o porezu na dohodak od 1.1.2021.
 - izmjene stopa poreza na dohodak - koje se stope poreza primjenjuju u 2021. pri isplati pojedinih dohodaka?
 - plaće u 2021. (minimalna plaća, osnovice za članove uprave i likvidatore, najniža i najviša mjesečna osnovica za doprinose i dr.)
 - isplate drugog dohotka (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.)
 - ostale izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak (stope za dohodak od kapitala, isplate udjela u dobiti/dividendi, novosti kod dohotka od najma/zakupa i nove obveze javnih bilježnika, stope za dohodak od imovine i dr.)
 - neoporeziva darovanja fizičkim osobama
 - novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida
 - nove osnovice za obračun doprinosa za obrtnike i slobodna zanimanja
 - oporezivanje samostalnih djelatnosti (predujam poreza na dohodak, porezno priznati izdatak poslodavcu koji nije plaća radnika)
 - neoporezivi primici radnika u 2021. (troškovi testiranja na COVID 19, cijepljenja i dr.)
 - ukratko o primljenim potporama za očuvanje radnih mjesta
 - paušalno oporezivanje - tko može plaćati paušalni porez, kako izračunati godišnji dohodak ako posluje samo nekoliko mjeseci, kada mora prijeći na vođenje poslovnih knjiga

4. Novine u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1.1.2021.
 - nove odredbe
 - fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja
 - QR kod, blagajnički maksimum prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika
 - druge aktualnosti kod fiskalizacije u 2021. 

5. Ostale porezne i druge aktualnosti u 2021.
 - izmjene Pravilnika o provedbi OPZ-a
 - novine u obračunu članarina i renti, naknada i doprinosa u 2021. i dr.

Predavači: TEB-ovi savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.