Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

Obračun i priznavanje troškova službenih putovanja, porezni tretman i izvješćivanje na JOPPD obrascu

  • Što se smatra službenim putovanjem
  • Ispostavljanje putnog naloga – obvezni podaci
  • Pravo na naknadu troškova službenog putovanja
  • Primjeri obračuna dnevnica (neoporeziva/oporeziva, puna/umanjena)
  • Ostali troškovi službenih putovanja (vjerodostojna dokumentacija)
  • Isplata predujma za službeno putovanje
  • Troškovi službenih putovanja vanjskih suradnika kod poduzetnika i neprofitnih organizacija
  • Doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
  • Primjeri iskazivanja troškova službenih putovanja u JOPPD obrascu – troškovi koji se ne iskazuju u JOPPD obrascu
  • Način isplate troškova službenih putovanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.