Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  • Obveza ispravka vrijednosti potraživanja za 2020.godinu – Što je ispravak vrijednosti potraživanja, zašto se obavlja i koji su kriteriji?
  • Podaci potrebni za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. godinu
  • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja
  • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. po propisanim kriterijima i knjiženje – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti • za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena • slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja)
  • Evidentiranje naplate potraživanja za koja je u ranijem razdoblju obavljen ispravak vrijednosti
  • Ispravak vrijednosti danih zajmova
  • Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih
  • Evidentiranje otpisa potraživanja – uključuje i primjere otpisa potraživanja za koje je ranije obavljen ispravak vrijednosti ili samo djelomičan ispravak vrijednosti
  • Primjeri ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Nikolina Bičanić mag. oec.

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. pisane materijale u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.