Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

 1. Obveza retroaktivnog ispravljanja pogrešaka prethodnog razdoblja
 2. Primjena načela značajnosti i utvrđivanje značajne pogreške prethodnog razdoblja
 3. Definiranje značajne pogreške prethodnog razdoblja i termina „značajno“ prema izmijenjenom MRS-u 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja od 1.1.2020.
 4. Ograničenje retroaktivnog ispravljanja
 5. Postupanja s neznačajnim pogreškama prethodnog razdoblja
 6. Podnošenje ispravljenih godišnjih financijskih izvještaja Fini
 7. Porezni učinci računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja
 8. Obračun poreza na dobit (priznavanje tekućeg ili odgođenog poreza) i poreza na dodanu vrijednost
 9. Mogućnost ispravka poreznih prijava prethodnog razdoblja (Obrazac PD i Obrazac PDV)
 10. Obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje poreza ili više plaćeni porez
 11. Praktični primjeri ispravljanja neznačajnih i značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja

Predavač: TEB-ov savjetnik: Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.