Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Isplata plaća po sudskim presudama

  - plaća za protekla porezna razdoblja – osnova za isplatu
  - kako treba utužiti plaće?
  - pravila za obračun javnih davanja (poreza i doprinosa) na primjerima
  - pravila za korištenje osobnog odbitka
  - način isplate plaće
  - isplata plaće prisilnim putem (ovrhom)
  - pravila za obračun zateznih kamata na javna davanja (doprinose i poreze)
  - obračun zatezne kamate na neto plaću radnika isplaćenu sa zakašnjenjem
  - primjeri isplate plaća i izvješćivanja na Obrascu JOPPD
  - porezni tretman naknade štete


2. Isplata plaća za protekla porezna razdoblja bez sudske presude

  - pravila za obračun doprinosa i poreza na dohodak
  - način korištenja osobnog odbitka
  - godišnji obračun poreza na dohodak
  - primjeri isplata zaostalih plaća i izvješćivanje na Obrascu JOPPD

 

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.