Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

 1. Pravo radnika na otpremninu
  - pravo radnika na otpremninu po Zakonu o radu i drugim izvorima radnog prava
 1. Porezni tretman otpremnine
  - neoporezivi iznosi otpremnine po poreznim propisima
  - primjeri isplata neoporezive otpremnine radniku za rad u punom i nepunom radnom vremenu i izvješćivanje u JOPPD obrascu
  - primjeri isplata neoporezive i oporezive otpremnine radniku i iskazivanje u JOPPD obrascu
  - koje podatke treba iskazati u obračunu isplaćene i neisplaćene otpremnine?
  - isplata otpremnine uz primjenu najviše godišnje osnovice
  - isplata oporezive otpremnine i pripisivanje osnovice
  - primjeri obračuna doprinosa i poreza u slučaju neisplate otpremnine i iskazivanje u JOPPD obrascu
 1. Isplata drugih neoporezivih primitaka
  - isplata drugih neoporezivih primitaka (nagrada, naknada) radniku te radniku koji istovremeno radi kod dva ili više poslodavaca
 1. Isplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor radniku
  - pravo radnika na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor po Zakonu o radu
  - kako se utvrđuje iznos naknade za neiskorišteni godišnji odmor?
  - porezni tretman isplaćene naknade radniku i iskazivanje u JOPPD obrascu
  - porezni tretman isplaćene naknade nasljedniku i iskazivanje u JOPPD obrascu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.