Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Isplata dohotka strancima (nerezidentima)
  • Nerezidenti kao porezni obveznici u RH
  • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Koji su uvjeti za primjenu (nižih) stopa iz Ugovora?
  • Kako se obračunava porez kada Ugovor nije u primjeni?
  • Obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
  • Isplata autorskih naknada
  • Isplate po ugovorima o djelu
  • Naknade članovima uprave i nadzornih odbora
  • Isplate naknada umjetnicima
  • Isplate dividendi/udjela u dobiti
  • Izvješćivanje na JOPPD i INO-DOH
 2. Dohodak iz inozemstva rezidenata
  • Porezni tretman primitaka iz inozemstva (načelo svjetskog dohotka)
  • Obveza doprinosa i podnošenja JOPPD-a
  • Obveze radnika u RH koji radi za poslodavca iz EU
  • Autorski honorar iz inozemstva (predmet ugovora, autorsko djelo, priznati izdaci, izvješćivanje)
  • Primici od ugovora o djelu (predmet ugovora, poslovi za koje se sklapa, priznati izdaci, izvješćivanje)
  • Primici od dividendi i udjela u dobiti, porezni tretman
  • Izvješćivanje HNB-a o primljenoj dividendi
  • Primici od kamata
  • Podnošenje Obrasca INO-DOH i utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.