Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 • Što je popis i koja mu je svrha?
 • Koji propisi utvrđuju obvezu obavljanja godišnjeg popisa?
  - obveznici popisa,
  - rokovi,
  - primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa
 • Godišnji popis i Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Tko su sudionici godišnjeg popisa?
  - izbor članova povjerenstva za popis,
  - organizacija popisa i rokovi
  - Pripreme za popis (plan popisa i dr.)
 • Datumi i rokovi godišnjeg popisa
 • Obavljanje popisa
  - popis dugotrajne nefinancijske imovine
  - popis nematerijalne imovine
  - popis kratkotrajne nefinancijske imovine
  - popis financijske imovine i obveza
  - popis stavaka iz izvanbilančne evidencije
  - primjeri izgleda popisnih lista
 • Rashodovanje imovine i naknadni postupci s rashodovanom imovinom
 • Izvještaj o obavljenom popisu - primjer izvještaja
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Odlučivanje o popisnim razlikama - primjer odluke
 • Knjiženje rezultata popisa - primjeri
 • Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

Predavačice: Nikolina Bičanić, Irena Slovinac (TEB-ove savjetnice)

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. ogledne primjere odluka i izvještaja o obavljenom popisu dostupni u word formatu (primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa, primjeri izgleda popisnih lista (za popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine), primjer izvještaja o obavljenom popisu, primjer odluke o rezultatima popisa, primjer naputka i plana popisa)

4. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.