Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:  

 • Obveza i svrha popisa
  • tko sve mora i kada raditi inventuru?
  • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.
 • Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)
  • odgovornost uprave i popisnih komisija
  • tko (ne)može biti član popisne komisije?
  • koje su obveze popisne komisije?
  • koju imovinu i obveze treba popisati?
  • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
  • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
  • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
  • donošenje odluke o rezultatima popisa
 • Nadzor nad provedbom popisa
  • odluka o popisu i popisnim komisijama
  • upute popisnim komisijama
  • nadzor nad provedbom popisa, uzimanje uzorka i naknadni nadzor
 • Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini
  • evidentiranje viška
  • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
  • moramo li na manjak platiti porez?
  • može li se manjak knjižiti na teret društva?
  • oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dobit i porezom na dohodak
  • knjiženje manjka
 • Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama
  • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
  • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit
 • Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom
  • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
  • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
  • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine
 • Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine
  • postupanje i potrebna dokumentacija
  • kada moramo pozvati Poreznu upravu?
 • Odgovori na pitanja

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici:  Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl .oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.