Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

1. Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) od strane poslodavca u prosincu 2021.

- uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna
- za koje radnike se sastavlja godišnji obračun poreza u prosincu 2021.?
- korištenje osobnog odbitka na godišnjoj razini za radnika i uzdržavane članove
- primjeri utvrđivanja godišnjeg poreza i iskazivanje razlika utvrđenih godišnjim obračunom u JOPPD obrascu

2. Primjeri ispravljanja pogrešaka u godišnjem obračunu poreza na dohodak od nesamostalnog rada (plaće) u prosincu 2021.

- postupanje kod iskazivanja manjeg iznosa za povrat u JOPPD obrascu (u godišnjem obračunu pogrešno je iskazan veći iznos povrata)
- postupanje kod iskazivanja višeg iznosa za povrat u JOPPD obrascu (u godišnjem obračunu pogrešno je iskazan manji iznos povrata)

3. Kada se radi novi godišnji obračun tj. reobračun godišnjeg obračuna?

- isplata oporezivih primitaka iza godišnjeg obračuna poreza na dohodak
- primjeri isplata oporezivih primitaka (npr. 13-te plaće, oporezive božićnice, novčane nagrade za radne rezultate, itd.) poslije sastavljenog godišnjeg obračuna

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.