Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Knjiženja na kraju proračunske godine
 • Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima: • Obveza ispravka • Podaci za obavljanje ispravka vrijednosti • Ogledni primjer starosne strukture potraživanja i postupanja s tim podacima, podaci o naplati ranije ispravljenih potraživanja • Utvrđivanje (izračun) iznosa za obavljanje ispravka vrijednosti za 2020. – uključuje primjere ispravka vrijednosti potraživanja za koja u ranijim godinama nije bio obavljen ispravak vrijednosti; za koja je u ranijim godinama već bio obavljen ispravak vrijednosti i koja su u međuvremenu djelomično naplaćena; slučaj kada su neki dužnici u stečajnom i likvidacijskom postupku (mogućnost za različita postupanja) • Primjeri ispravka vrijednosti uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Evidentiranje otpisa potraživanjaPrimjeri otpisa potraživanja uključuju i primjere kod obveznika PDV-a
 • Ispravno utvrđivanje rezultata za 2020. godinu • Sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2020. – pojašnjenja na primjerima
 • Utvrđivanje i korištenje prenesenih viškova i manjkova prihoda iz 2020. u 2021. • Primjer odluka o rasporedu rezultata s knjiženjima • Iskazivanje rezultata u financijskim izvještajima za 2020. i 2021. godinu
 1. Financijski izvještaji za 2020. godinu
 • Upute Ministarstva financija o sastavljanju izvještaja Upute o povratima sredstava u proračun i njihovo evidentiranje •  Oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade •  Oslobođenja od plaćanja zakupnine za poslovne prostore •  Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija HZZO-a i ustanova u zdravstvu •  I ostalo...   
 • Vrste, sadržaj i rokovi godišnjih financijskih izvještaja za pojedine obveznike
 • Napomene o popunjavanju pojedinih AOP-a izvještaja
 • Napomene o izradi konsolidiranih izvještaja za 2020. godinu
 1. Napomena za otvaranje poslovnih knjiga za 2021. godinu
 • Od 1. siječnja 2021. u primjenu je izmijenjeni Računski plan
 1. Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1.1.2021.
 • Niže stope poreza na dohodak od 1.1.2021.
 • Pravila o obračunu i isplati plaće u 2021.
 • Obračun plaće u 2021. za službenike/namještenike
 • Osnovica za obračun plaće u 2021.
 • Obračun osnovne plaće i dodataka na plaću za osobu koja se prvi put zapošljava te za mladu osobu
 • Osnovice za obračun doprinosa u 2021.
 • Primjena najniže mjesečne osnovice
 • Primjena najviše mjesečne osnovice
 • Primjena najviše godišnje osnovice
 • Novi iznos minimalne plaće i naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom za 2021.
 • Naknada plaće na teret poslodavca/HZZO zbog COVID-19
 • Izvješćivanje u Obrascu JOPPD o naknadi plaće na teret HZZO
 • Niže stope za drugi dohodak od 1.1.2021.
 1. Ostale izmjene Zakona i Pravilnika od 1.1.2021.
 • Niže stope poreza na dohodak za dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine/imovinskih prava te kapitala
 • Prijava ugovora o najmu Poreznoj upravi od 1.1.2020.
 • Novi neoporezivi primici od 1.1.2021.
 • Utvrđivanje godišnje porezne osnovice za 2021.
 • Novi porezno priznati izdaci poslodavca u 2021.
 • Trošak cijepljenja radnika protiv zaraznih bolesti
 • Troškovi testa COVID-19
 1. Isplata neoporezivih primitaka u 2021.
 • Materijalna prava po kolektivnim ugovorima za 2021.
 • O isplati neoporezivih potpora, nagrada i naknada u 2021.
 • Rok za podnošenje Obrasca JOPPD  
 1. Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2020.
 • Godišnji i konačni dohodak za 2020.
 • Povrat poreza na dohodak fizičkim osobama do 25 godina života za 2020.
 • Povrat poreza na dohodak fizičkim osobama od 26 do 30 godina života za 2020.
 1. Ostale aktualnosti – izuzeća od ovrhe u 2021.
 • Neoporezivi primici koji su izuzeti od ovrhe u 2021.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Nikolina Bičanić, mag. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.       

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

 • Prezentacija u PDF-u
 • Besplatni priručnik s obradom tema iz programa sadrži sljedeće stručne članke objavljene u TEB-ovom časopisu FIP 1/2021:
  • G. Lončar: Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja
  • N. Bičanić: Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. i otpisi potraživanja
  • N. Bičanić: Utvrđivanje rezultata za 2020. godinu
  • M. Karačić: Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2020.

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja ima pravo na snimku webinara bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2021. godinu podmirena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.