Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Što su posebne okolnosti?
 2. Kako i kada Ustavom RH štiti pravo na zdravlje?
 3. Kada je dopuštena obrada osobnih podataka?
 4. Koji osobni podaci se mogu obrađivati za vrijeme posebnih okolnosti?
 5. Kako uskladiti načelo poštene i transparentne obrade i posebne okolnosti?
 6. Kako obrađivati posebne kategorije osobnih podataka i ograničenja?
 7. Da li je za vrijeme posebnih okolnosti zakonita obrada posebnih kategorija osobnih podataka?
 8. Koji uvjeti moraju biti ispunjeni za zakonitu obradu?
 9. Kada se osobni podaci o zdravlje radnika za vrijeme posebnih okolnosti mogu obrađivati?
 10. Kako uskladiti Zakon o zaštiti na radu i obveze poslodavca i radnika u posebnim okolnostima?
 11. Odgovori na pitanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.