Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Novosti u sustavu fiskalizacije od 1.1.2021.
  • izmjene Zakona i Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  • blagajnički maksimum od 1.1.2021.
  • uvođenje QR kod-a na računu
  • fiskalizacija samposlužnih uređajaod 1.1.2021.
  • dostavljanje podataka o poslovnom prostoru u Poreznu upravu
 1. Aktualnosti u sustavu fiskalizacije
  • fiskalizacija pratećih dokumenata
  • izdavanje računa prema propisima o fiskalizaciji
  • izuzeća od obveze fiskalizacije
  • interni akt o poslovnicama
 2. Plaćanje gotovim novcem
  • što se smatra plaćanjem u gotovini?
  • plaćanje gotovinom između obveznika fiskalizacije
  • zabrana plaćanja gotovim novcem
  • plaćanje u stranim sredstvima plaćanja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.  

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.