Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

  1. Evidentiranje štete (potpune ili djelomične) na kratkotrajnoj i dugotrajnoj imovini nastalih usljed priprodnih nepogoda (potresa ili poplava)
  • Što se smatra prirodnom nepogodom
  • Prijava štete u slučaju proglašenja prirodne nepogode
  • Evidentiranje štete, rashod i isknjiženje kratkotrajne imovine - primjeri knjiženja
  • Evidentiranje štete, rashod i isknjiženje dugotrajne imovine - primjeri knjiženja
  • Sanacija štete - dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje - primjeri knjiženja
  • Osiguranje imovine i naknada štete - primjeri knjiženja
  • Primljene donacije (financijske ili nefinancijske imovine) - primjeri knjiženja

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Sanja Živko, dipl.oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.