Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Drugi dohodak
  - vrste drugog dohotka
  - obračun javnih davanja (poreza i doprinosa) na primjerima
  - godišnje oporezivanje drugog dohotka
  - ostvarivanje drugog dohotka iz inozemstva
  - isplata drugog dohotka strancima (nerezidentima)


2. Oporezivanje naknade po ugovoru o djelu/autorskom djelu i izvješćivanje
  - poslovi za koje se sklapa ugovor o djelu
  - način ugovaranja naknade
  - primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o djelu
  - neoporezivanje naknade po ugovoru o djelu
  - izvješćivanje na propisanim obrascima
  - predmet ugovora o autorskom djelu
  - primjeri oporezivanja naknade za autorsko djelo
  - oporezivanje autorske naknade ostvarene iz inozemstva
  - isplata naknade za autorsko djelo autoru koji vodi poslovne knjige
  - isplata autorske naknade autoru obvezniku PDV-a
  - izvješćivanje na propisanim obrascima

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.