Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Blagajničko poslovanje

 • Vođenje propisane Knjige blagajne (sastavljanje i evidentiranje blagajničkih isprava - uplatnice, isplatnice, ispravak blagajničkih isprava, blagajnički dnevnik- izvještaj, zaključivanje blagajne, blagajnički maksimum)
 • Uplate gotovine u blagajnu
 • Isplate gotovine iz blagajne
 • Polaganje gotovog novca na žiro račun
 • Kontrola i nadzor
 • Popis novca u blagajni
 • Proračunski korisnici kao obveznici fiskalizacije
 • Devizna blagajna
  • mogućnosti plaćanja i naplata u stranoj gotovini u zemlji i inozemstvu
  • podizanje i polaganje strane gotovine
  • strana gotovina u blagajni – isprave i postupci

2. Mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama

 • Isplate putnih troškova, prijevoza na rad, otpremnina, nagrada, potpora i dr. materijalnih prava u gotovu novcu
 • Isplate stipendija, nagrada i dr. primitaka osobama koje nisu zaposlenici
 • Obvezne isplate na žiro i tekući račun
 • Ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem

3. Računovodstveno evidentiranje u glavnoj knjizi

 • Podizanje gotovine sa žiro računa u blagajnu
 • Podizanje gotovine na bankomatu debitnom karticom
 • Podizanje gotovine na bankomatu kreditnom karticom
 • Knjiženje računa plaćenih gotovinom
 • Knjiženje računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama
 • Obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama
 • Isplate fizičkim osobama:
  • naknade za troškove službenih putovanja (akontacija i obračun, tečajne razlike prema obračunu putnog naloga za putovanja u inozemstvo)
  • odabir računa za ispravno evidentiranje nekih rashoda
   (primjeri knjiženja bit će dani i za korisnike koji su u sustavu PDV-a i koriste pretporez)

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.         

Materijal za webinar: Pisani materijali u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. pisane materijale u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.