Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

 1. Blagajničko poslovanje
 • zakonski okvir
 • ograničenja i zabrane u blagajničkom poslovanju
 • podizanje i polaganje gotovine
 • blagajničke isprave, evidencije i druga dokumentacija
 • popunjavanje i ažurnost blagajničkog dnevnika i drugi postupci
 • kontrole i nadzor u blagajničkom poslovanju
 1. Fiskalizacija u blagajničkom poslovanju
 • mogućnosti plaćanja u gotovom novcu
 • interni akt o blagajničkom poslovanju
 • određivanje blagajničkog maksimuma
 • polog utrška
 • aktualna pitanja u području fiskalizacije
 1. Mogućnosti isplate u gotovu novcu fizičkim osobama
 • isplate u gotovom novcu radnicima
 • neoporezivi primici radnika koji se moraju isplatiti na račun
 • isplate u gotovini ostalim fizičkim osobama
 • primici od prodaje osobne imovine
 • isplate koje se moraju obaviti na tekući/žiro račun

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Irena Slovinac i Jasminka Rakijašić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.