Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program webinara:

A. Nabava, korištenje i prodaja službenih osobnih automobila kod poduzetnika

1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila

 • početno priznavanje službenih osobnih automobila kao dugotrajne imovine
 • odbitak pretporeza kod nabave službenih osobnih automobila
 • oporezivanje posebnim porezom na motorna vozila (PPMV) i primjer izračuna
 • plaćanje upravne pristojbe kod nabave rabljenih osobnih automobila
 • evidentiranje nabave službenih osobnih automobila u poslovnim knjigama te poreznim evidencijama i prijavama
 • evidentiranje nepriznatog dijela pretporeza kod nabave službenih osobnih automobila
 • nabava službenog osobnog automobila putem financijskog leasinga
 • stjecanje novih i rabljenih službenih osobnih automobila iz drugih država članica EU i njihovo evidentiranje u poslovnim knjigama te poreznim evidencijama i prijavama

2. Porezno priznavanje troškova korištenja službenih osobnih automobila

 • porezno priznavanje troškova korištenja kod službenog osobnog automobila koji se koristi isključivo u službene svrhe
 • porezni tretman nepriznatog dijela pretporeza kod ulaznih računa za troškove korištenja službenog osobnog automobila
 • evidentiranje troškova amortizacije i ostalih troškova korištenja službenog osobnog automobila (gorivo, servis, registracija, održavanje, operativni leasing, najam i dr.)
 • porezno priznavanje troškova korištenja kod službenog osobnog automobila koji se koristi u službene i privatne svrhe
 • obračun PDV-a na korištenje službenog osobnog automobila u privatne svrhe

3. Evidentiranje prodaje službenih osobnih automobila i oporezivanje PDV-om

 • evidentiranje prodaje službenog osobnog automobila (prodaja u cijelosti amortiziranog automobila i prodaja djelomično amortiziranog automobila)
 • prodaja službenih osobnih automobila oslobođena plaćanja PDV-a
 • prodaja službenih osobnih automobila oporeziva PDV-om

B. Evidentiranje automobila u proračunskom računovodstvu

 • Nabava i početno priznavanje: kupnja, kupnja na kredit i financijski leasing
 • Korištenje u operativnom leasingu
 • Troškovi održavanja
 • Prodaja
 • Otpis vrijednosti, rashodovanje i isknjiženje
 • Iskazivanje u obveznim pomoćnim knjigama: analitičkoj evidenciji DNI i evidenciji korištenja službenih vozila

C. Primici u naravi radnika i drugih osoba

1. Plaća u naravi

 • što se smatra plaćom u naravi?
 • utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • obveze poreza i doprinosa za plaću u naravi
 • podnošenje JOPPD-a za plaću u naravi
 • plaća u naravi po osnovu korištenja službenih automobila u privatne svrhe
 • darovi i usluge kao plaća u naravi
 • koji primici u naravi su izuzeti od oporezivanja?
 • primjeri obračuna i knjiženja plaće u naravi

2. Drugi dohodak u naravi

 • utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • obračun poreza i doprinosa
 • izvještavanje za drugi dohodak u naravi
 • primjeri drugog dohotka u naravi

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.