Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Godišnji popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
  • Obveza godišnjeg popisa
  • Rokovi obavljanja godišnjeg popisa
  • Popisna povjerenstva ▪ Zadaci povjerenstava
  • Što se i na koji način popisuje?
  • Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu
  • Utvrđivanje popisnih razlika
  • Rashodovanje i postupanja s rashodovanom imovinom
  • Odluka o rezultatima popisa
  • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Podsjetnik na obvezu izrade financijskog plana neprofitne organizacije za 2021.

3. Dohodak i doprinosi

 • Isplata neoporezivih primitaka
  • Božićnice i darovi djeci
  • Novčana nagrada za radne rezultate
  • Rokovi za podnošenje JOPPD-a
  • Troškovi testiranja na COVID i cijepljenja
 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2021.
  • Nove stope poreza kod isplate plaća
  • Niže ostale porezne stope (drugi dohodak i dr.)
  • Novosti kod dohotka od najma
  • Ostale novosti
 • Ostale aktualnosti za 2021. godinu
  • Novi iznos minimalne plaće za 2021.
  • Nove osnovice za doprinose za 2021.
  • Novčana naknada za nezapošljavanje invalida

4. Porez na dodanu vrijednost

 • Sastavljanje PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja u 2020.
  • Računi koji se (ne)uključuju u oporezivanje u 2020.
  • Plaćanje PDV-a na manjak
  • Oslobođenja od plaćanja PDV-a za djelatnosti od javnog interesa
 • Podjela i ispravak pretporeza
 • Ulazak odnosno izlazak iz sustava PDV-a od 1.1.2021.
 • Najavljene novine u oporezivanju PDV-om od 1.1.2021.
  • Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
  • Proširenje primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
  • Novine u oporezivanju kod prodaje dobara na daljinu

5. Porez na dobit

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu i sastavljanje obrasca PD-PO za 2020.
 • Pripreme za sastavljanje obrasca PD za 2020.
  • Porezne stope
  • Priznavanje troškova otpisa potraživanja
  • Troškovi reklame, darovanja i reprezentacije
 • Najavljene novine u oporezivanju dobiti od 11.1.2021.
  • smanjenje porezne stope, smanjenje stope poreza po odbitku i dr.

6. Odgovori na pitanja

Predavačice: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac, Nikolina Bičanić (TEB-ove savjetnice)

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.