Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Predavačica: mr. sc. Marcela Kir

Program:

 1. Neka razmišljanja u EU i novosti u SPNFT području
  1. Razvoj međusektorskih rizika unazad dvije godine
  2. Rizici povezani s FinTech – RegTech
  3. Financiranje terorizma
  4. Rizici koji proizlaze izlaskom UK iz EU
  5. Rizici de-riskinga
  6. Prijedlog novog paketa propisa
 2. MONEYVAL – evaluacija efikasnosti sustava SPNFT u Republici Hrvatskoj
  1. karakteristike efikasnog provođenja mjera od strane obveznika
  2. primjeri informacija i faktora za zaključke o usklađenosti obveznika s propisima i standardima iz SPNFT područja
  3. tijek procesa evaluacije
 3. Rizičnije zemlje, klijenti, proizvodi
  1. Visokorizične treće države
  2. Rizičniji klijenti i pojačana dubinska analiza
  3. Rizičniji proizvodi, gotovina
 4. Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika (NPR i NNPR)
  1. Nalazi NPR za pranje novca i za  financiranje terorizma te akcijski plan
  2. Rezultati Nadnacionalne procjene rizika
  3. Glavni rizici i zajedničke ranjivosti
 5. Novi trendovi i tipologije
  1. Novi rizici i tipologije povezane s COVID-19 pandemijom, u svijetu i u RH
  2. Promjene u ponašanju klijenata
  3. Pogled i upozorenja supervizora

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.