Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Svaki pojedini kupac webinara ima pravo postaviti tri pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na webinaru. Pitanja je nakon gledanja webinara potrebno dostaviti u TEB na adresu elektroničke pošte teb@teb.hr, u roku od jednog (1) radnog dana od isteka roka za gledanje webinara. Na pisana pitanja odgovoriti će TEB-ovi savjetnici putem maila.

Program:

1. Ovrha na novčanoj tražbini po računu

1.1. Razlika ovrhe na novčanim sredstvima koju provodi Fina u odnosu na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac

 • Temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na novčanim sredstvima ovršenika
 • Temeljem čega i na koji način se provodi ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
 • Institut zaštićenog računa i zaštićena primanja

1.2. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koju provodi Fina – bitni koraci za ovršenike i ovrhovoditelje:

 • Kako provesti ovrhu putem Fine:
  • Što je osnova za plaćanje te kako se podnosi u Finu?
  • Koje sve obrasce ovrhovoditelj treba koristiti ako želi provesti ovrhu i kako ih popuniti?
  • Na što sve treba paziti ovrhovoditelj u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, primjerice ako traži prisilnu naplatu na temelju zadužnice, javnobilježničkog rješenja o ovrsi i drugih osnova za plaćanje
  • Uplata predujma naknade za provedbu ovrhe
 • Što je Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje?
 • Što je Jedinstveni registar računa?
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
  • Razdoblje zastoja kamata i ovrha na novčanim sredstvima
 • Kako se zaštititi u ovrsi:
  • Koja sredstva pravne zaštite ovršenik može iskoristiti ako je protiv njega zatražena ovrha?
  • Kako zaštiti drugi dohodak (plaćanja po ugovorima o djelu i autorskim ugovorima)?
 • Zaštićeni račun:
  • Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa
  • Postupak ako se zaštićeno primanje uplati na račun koji je u blokadi
  • Uplata donacija
  • Uplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
 • Usluge Fine - servis e-Blokade
 • Ovršni zakon – utjecaj izmjena i dopuna na provedbu ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika –pitanja iz prakse

2. Izmjene i dopune Ovršnog zakona

 • Promjene u postupku ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (javnobilježnička ovrha)
 • Novosti u dostavi pismena
 • Troškovi postupka
 • Novi razlozi odgode i obustave ovršnog postupka
 • Jača zaštita ovršenika u provedbi ovrhe na nekretninama
 • Ovrha protiv stranaca s prebivalištem ili sjedištem izvan Republike Hrvatske
 • Tužba za izdavanje platnog naloga kao alternativa javnobilježničkoj ovrsi

3. Ovrha na plaći u 2021.

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Iznosi plaće do kojih se može provoditi ovrha u 2021.
 • Utvrđivanje prednosnog reda više osnova za ovrhu – na primjerima iz prakse
 • Kako provoditi ovrhu na plaći u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika
 • Koja se primanja iz radnog odnosa mogu isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne
 • Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine)

Predavači:
- Sandra Cindrić, dipl. iur.,  Viši specijalist za pravnu podršku, Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe, FINA
- Vedran Jelinović, dipl. iur., TEB-ov viši savjetnik

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.