Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Službena putovanja
 • službeni put u tuzemstvu i inozemstvu
 • obvezni podaci u nalogu za službeni put i popunjavanje
 • kome se može ispostaviti nalog za službeni put?
 • nadoknada troškova nastalih na službenom putovanju po izvoru radnog prava
 • porezni aspekt troškova – koji se priznaju a koji ne
 • isplata akontacije (predujma) za službeni put i knjiženje
 • obračun naloga za službeno putovanje
 • obračun domaćih i ino dnevnica na primjerima
 • isplata pune i umanjene dnevnice i iskazivanje u obrascu JOPPD
 • obračun ostalih troškova nastalih na službenom putovanju
 • obračun i plaćanje doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu i iskazivanje u obrascu JOPPD
 • izuzeće od ovrhe za troškove službenog putovanja
 1. Rad na terenu
 • rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu
 • nadoknada troškova nastalih zbog rada na terenu po izvoru radnog prava
 • evidencije i porezno priznavanje troškova rada na terenu
 • isplata pune/umanjene dnevnice za rad na terenu
 • iskazivanje dnevnice za rad na terenu u obrascu JOPPD na primjerima
 1. Naknada za odvojeni život od obitelji
 • pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji po izvoru radnog prava
 • kada se isplaćuje naknada za odvojeni život?
 • utvrđivanje naknade za odvojeni život
 • naknada za odvojeni život od obitelji u poreznim propisima
 • primjeri isplata naknade za odvojeni život i izvješćivanje na obrascu JOPPD

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.