Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Popunjavanje propisanih pozicija računa dobiti i gubitka na primjeru iz prakse – povezivanje sa stavkama bruto bilance i HSFI-ima

 • struktura prihoda i rashoda u računu dobiti i gubitka
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • popunjavanje računa dobiti i gubitka na obrascima Fine
 • vrednovanje i iskazivanje poslovnih prihoda i rashoda
 • promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
 • troškovi proizvodnje, troškovi prodane robe, amortizacija, vrijednosno usklađenje potraživanja i dr. troškovi
 • vrednovanje i iskazivanje financijskih prihoda i rashoda

2. Popunjavanje propisanih pozicija Bilance na primjeru iz prakse – povezivanje sa stavkama bruto bilance i HSFI-ima

 • struktura i sadržaj bilance
 • iskazivanje transakcija s povezanim osobama
 • popunjavanja Bilance na obrascima Fine
 • vrednovanje i iskazivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine i obveza
 • iskazivanje kapitala i rezervi
 • troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
 • odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

3. Utvrđivanje poreza na dobit i rezultata poslovanja, te završna knjiženja

 • utvrđivanje dobiti/gubitka
 • utvrđivanje porezne obveze i utjecaj na dobit/gubitak

4. Sastavljanje bilješki uz bilancu i račun dobiti i gubitka i dr.

Predavačica: Irena Slovinac dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, TEB Porezno savjetništvo d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.