Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Samostalna djelatnost – utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2021.
 • evidentiranje i priznavanje primitaka i izdataka u poslovnim knjigama
 • (ne)iskazivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine u poslovnim knjigama
 • iskazivanje u poslovnim knjigama danih donacija za otklanjanje posljedica katastrofe izazvane razornim potresom
 • utvrđivanje dohotka za samostalnu djelatnost
 • podnošenje i popunjavanje porezne prijave (Obrasca DOH) za 2021. godinu
 • oporezivanje dohotka na primjerima
 • dodatna umanjenja dohotka u poreznoj prijavi za 2021. godinu ili dvostruko priznavanje izdataka
 • uvećanje osobnog odbitka za djecu, uzdržavane članove
 • uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja
 • utvrđivanje i iskazivanje predujma od samostalne djelatnosti u poreznoj prijavi
 • prijenos gubitka
 • druga djelatnost i obračun doprinosa na primjerima
 1. Obračun članarina, renti, naknada i doprinosa za 2021.
 • obračun članarine turističkoj zajednici za 2021.
 • obračun spomeničke rente za 2021.
 • obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) za 2021.
 • obračun doprinosa za HOK
 1. Novosti u oporezivanju dohotka od 1.1.2022.
 • novi iznos minimalne plaće za 2022. godinu
 • što se ne uračunava u iznos minimalne plaće?
 • kako se obračunava i iskazuje na platnoj listi i JOPPD obrascu uvećanja minimalne plaće radnika? 
 • nova osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu
 • ostale aktualnosti

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.